Gradski muzej Vinkovci i Arheološki muzej u Zagrebu imaju zadovoljstvo pozvati vas
petak 28. travnja 2023. g. u 12 sati u Lapidariju Gradskog muzeja Vinkovci
(u slučaju lošeg vremena u potkrovlju Gradskog muzeja) na predstavljanje Zbornika radova međunarodnog znanstvenog skupa

Avari i Slaveni, Dvije strane pojasnog jezičca — Avari na sjeveru i jugu kaganata
Avars and Slavs, Two Sides of a Belt Strap End — Avars on the North and South of the Khaganate
O Zborniku će govoriti:
urednice dr. sc. Anita Rapan Papeša i Anita Dugonjić
dr. sc. Ana Azinović Bebek

Izbornik
Skip to content