Digitalna pristupačnost

Turistička zajednica Vinkovci obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2020., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu
www.visitvinkovci.com .

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • dio slika i datoteka nema pridružen prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj a nisu logotip
  • ne postoji mogućnost promjene kontrasta putem linka na stranici
  • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
  • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
  • dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomična
  • dio dokumenata u .pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • dio poveznica nije podcrtan

Podizanje razine pristupačnosti

Turistička zajednica Vinkovci nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da sadržaji na mrežnoj lokaciji www.visitvinkovci.com učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.visitvinkovci.com implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 18.09.2020. temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica Vinkovci te uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Turistička zajednica Vinkovci će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Vinkovci.

Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Vinkovci možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje u Turističkoj zajednici Vinkovci:

telefonom na broj: 032 334 653
elektroničkom poštom: info@visitvinkovci.com
poštom na adresu: Turistička zajednica Vinkovci,
Trg bana Josipa Šokčevića 4, 32 100 Vinkovci

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Izbornik
Skip to content